Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

madda
06:58
Reposted fromshakeme shakeme viaodyssey odyssey
06:58
0548 f1b2 390
Reposted fromsunlight sunlight viarudaizia rudaizia
madda
06:58
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
madda
06:57
A potem te głupie gorące łzy zaczynały płynąć mi z oczu, a ja zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, że niestety, tak to już jest, jak człowiek pozwala się komuś do siebie zbliżyć.
— Jojo Moyes
06:57
3010 15f0 390
06:26
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viaaskman askman
madda
06:25
Wiecie, co tak cholernie mnie boli? Że po tym całym czasie, po milionach starań i dobrych chęci wyszło jak zawsze. Wciąż dowiaduję się, że coś ze mną jest nie tak, nieważne ile z siebie dam. I to frustrujące, bo zawodzę wszystkich wokół, a najbardziej siebie.  Chciałabym być taka, że nie da się o mnie zapomnieć. Chciałabym być kimś wyjątkowym, kimś, kto odciska piętno na ludziach, których spotyka. Kto coś zmienia. Pokazuje inny świat.  Tak mi przykro, że jestem taka jak wszystkie.  Że się denerwuję i płaczę. Że ostatnio z poetyckiej duszy zostało mi tylko rozgoryczenie i smutek. To nie jestem ja. A może właśnie jestem?  Nie chcę, żebym to była ja...
— Cztery Wieki Później
madda
06:24
4024 7583 390
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viaDangerousHope DangerousHope
madda
06:24
madda
06:21
madda
06:21
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours vialovekillsslowly lovekillsslowly
madda
06:20
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaWlodara Wlodara
madda
06:19
7240 21db 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaWlodara Wlodara
madda
06:14
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus viakiks kiks
madda
06:13
6006 89c4 390
Reposted fromslodziak slodziak viakiks kiks
madda
06:13
6473 8236 390
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viakiks kiks
madda
06:13
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viakiks kiks
madda
06:13
2214 b0e8 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakiks kiks
madda
06:13
3020 2ae6 390
madda
06:12
0630 053a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl