Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

madda
21:30
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.

May 11 2015

madda
13:12
Odrobina zdrowej spontaniczności w życiu, to chyba klucz do pozytywnej kaskady zdarzeń.
— życiowe, okolicznosciowe.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaimmuff immuff
madda
12:41
Naucz się zachowywać. Nigdy nie okazywać uczuć. Zachować dystans. To zasada numer jeden, żeby mieć klasę. Lekceważenie. Patrzysz na ludzi z góry i oni cię szanują.
— Katherine Pancol
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsychodeliczna psychodeliczna
madda
12:33
4476 2b48 390
Reposted fromusual usual viaohwowlovely ohwowlovely
12:26
9455 210b 390
Reposted fromotepienie otepienie viaradioactive radioactive
madda
12:11
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec vianot-alice not-alice
madda
12:10
Na tym polegał problem z przyzwyczajaniem się do ludzi – odchodzili i trzeba było za nimi tęsknić.
— Aryn Kyle
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vianot-alice not-alice
madda
12:10
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianot-alice not-alice
madda
12:09
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
Reposted fromunr-eal unr-eal vianot-alice not-alice
madda
12:08
6067 915b 390
madda
12:07
5291 ffd7 390
Reposted fromrol rol viapure-bliss pure-bliss
madda
12:04
2314 4590 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
madda
12:01
2596 4922 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
madda
11:58
3297 91c2 390
Reposted frompouler pouler viaohwowlovely ohwowlovely

April 27 2015

madda
18:35
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viajoannem joannem

April 24 2015

madda
06:51
3272 6765 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
madda
06:46
madda
06:44
Reposted fromapatia apatia viaohwowlovely ohwowlovely
madda
06:43
6939 c5b8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
madda
06:43
6595 a41d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl