Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

madda
14:21
3487 9a29 390
Reposted fromslodziak slodziak
madda
14:19
5361 4ab8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
madda
14:19
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaWlodara Wlodara
madda
14:18
nawet po zranieniu
stracie
bólu
zerwaniu
twoje ciało jest nadal
tym jedynym
pod którym chcę
być rozebrana
— Rupi Kaur "Mleko i miód"
Reposted frompensieve pensieve viailoveyou iloveyou
madda
14:18
madda
14:18
madda
14:18
madda
14:14

April 01 2017

madda
23:27
23:25
9337 ed93 390
Reposted fromzi zi viakrolik krolik
madda
23:23
8769 40f9 390
madda
23:23
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viatractable tractable
madda
23:23
1179 bd89 390
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viatractable tractable
madda
23:23
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaodyssey odyssey
madda
23:21
Gdy masz szesnaście lat, odruchowo pijesz tanie wina w parku, w którym zgubiłeś się w dzieciństwie. Jakbyś chciał mu udowodnić, że go pokonałeś, że znasz go na wylot: upijasz się, pokazując mu - hej, mogę zgubić się sam w sobie, ale tutaj, w tobie, na pewno znajdę drogę. I pewnie gdy jesteś koło trzydziestki, w identycznym odruchu w drodze do roboty przejeżdżasz obok mieszkania pierwszej dziewczyny, którą dymałeś. Za każdym razem chcąc się zatrzymać, wysiąść, przewinąć kasetę z czasem, iść do niej, i tym razem zrobić to naprawdę dobrze. Tak, żeby podrapała ci plecy, a nie jak wtedy, gdy starała się uśmiechać, w ogóle nie wiedząc, co ci powiedzieć.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viayourhabit yourhabit
23:21
4460 a2b2 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viayourhabit yourhabit
madda
23:21
8591 464e 390
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viayourhabit yourhabit
madda
23:19

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaIriss Iriss
madda
23:19
Reposted fromoll oll viabarock barock
madda
23:18
Reposted fromoll oll viabumpy bumpy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl