Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

madda
23:27
7134 4a70 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaredshadow redshadow
madda
23:27
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
madda
23:27
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaredshadow redshadow

October 29 2017

madda
11:44

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viaidosk8 idosk8
11:44
1656 e29a 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaidosk8 idosk8
madda
11:42
7359 68b2 390
Reposted fromslodziak slodziak viaodyssey odyssey
11:40
1230 0963 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaoutoflove outoflove
madda
11:38
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006)
Reposted fromlovvie lovvie viaineednow ineednow
11:37
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight viaineednow ineednow
madda
11:37
5162 0290 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
madda
11:37
5181 6814 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubje lubje

October 24 2017

madda
17:34
17:33
4855 c4e9 390
madda
17:33
0252 913d 390
madda
17:33
7347 aab3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaignoratiion ignoratiion
madda
17:33
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
madda
17:33
3530 3a1a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viaignoratiion ignoratiion
madda
17:32
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaDangerousHope DangerousHope
madda
17:31
5609 6e55 390
madda
17:30
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz. 
— Piotr Adamczyk
Reposted frompensieve pensieve viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl